boek

Op vrijdag 16 november 2012 werd het eerste exemplaar van FOESTRUM aangeboden aan burgemeester Bearn Bilker van de toenmalige gemeente Kollumerland c.a.

In FOESTRUM maken we een reis door de geschiedenis van een dorp dat al in de vroege middeleeuwen lijkt te zijn ontstaan. En zal de lezer ontdekken dat ten zuiden van Westergeest mogelijk een oude vaarroute» te vinden is. Evenals een restant van de oorspronkelijke es plus paden en wegen» die dwars door de huidige verkaveling heen kruislings samenkomen bij de kerk. Het is een nieuwsgierige en spannende ontdekkingstocht vanaf de vroegste geschiedenis tot het heden.

'cv boek'

pre-vieuw 1    pre-vieuw 2

Comments are closed.